Tuesday, May 10, 2011

TRACK 145: Mike Kosa, Dreh, Santo - Kultura (Produced by: Dreh)


DOWNLOAD: Mike Kosa, Dreh, Santo - Kultura

Mula sa iba't ibang kampo, nagsama-sama sa iisang kanta. Mike Kosa ng 187 Mobstaz, Dreh ng Exsakto Entertainment, at Santo ng Skwaterhawz. Download na! Soundtrippin na yan!

No comments:

Post a Comment