Thursday, October 20, 2011

TRACK 177: Mongol Unit (Omar Baliw, Zikk, Santo) - Let My Tape Rock


DOWNLOAD: Mongol Unit (Omar Baliw, Zikk, Santo) - Let My Tape Rock

Bago mula sa dalawa nating hawzmate na sina Zikk at Santo kasama pa ang isa sa Mongol Unit na si Omar Baliw. Download na! Lupet nito...

No comments:

Post a Comment