Monday, January 30, 2012

TRACK 193: Skwaterhawz - Lyrical Murderers


DOWNLOAD: Skwaterhawz - Lyrical Murderers

Ito ay isa sa mga tracks ng "Slaughter X Skwater Mixtape" <- na madodownload nyo dyan. Isang malupitang bitaw mula sa Skwaterhawz! Soundtrippin na yan.

No comments:

Post a Comment