Thursday, November 12, 2009

TRACK 007: Skwaterhawz - 1-2 Punch (Manny Pacquiao Theme) (Vanjohn & Dello)

DOWNLOAD: Skwaterhawz - 1-2 Punch (Manny Pacquiao Theme) (Vanjohn & Dello)

Gaya ng napangako namin sa mga naunang blog ay lalabas to ng November 12, 2009. Tatlong araw bago ang laban ni Manny Pacquiao. Kaya i-download na para ganahan sa labanang Pacquiao-Cotto. Salamat!

No comments:

Post a Comment