Wednesday, January 12, 2011

TRACK 125: Santo - Minsan Parang Tanga Lang (Remix)

DOWNLOAD: Santo - Minsan Parang Tanga Lang (Remix)

Bagong kanta mula kay Santo at ito ang sariling version niya ng classic hit ni Dello na "Minsan Parang Tanga Lang". Idownload mo na at soundtrippin!

Dello - Minsan Parang Tanga Lang <- Iclick ito para sa version ni Dello.

No comments:

Post a Comment