Saturday, January 29, 2011

TRACK 129: Vanjohn - Sa Iyong Tabi

DOWNLOAD: Vanjohn - Sa Iyong Tabi

Ito na ang bagong solo ng hawzmate nating si Vanjohn. Ang beat ay gawa ng isa din nating hawzmate na si Zikk. Idownload na at soundtrippin! Apir!

Kung wala ka pa nung na unang labsong niya iclick lang -> Vanjohn - Para Sa'yo

No comments:

Post a Comment